"Mit hus" 2005, 35x30x25cm, granit
Arkitektoniske skulpturer

Ud fra tanken om at et stenfragment hentet fra en ”forhistorisk skulptur/aki- tektur-ruin” sættes ind i en nutidig fantasi omkring bl.a. form og linieføring.
Jeg former selv ”stenfragmentet gennem en række intuitive formningsprocesser uden at kende det endelige mål. Som sidste led i denne proces iscenesætter jeg dette ”fragment” ,omdrejningspunktet i skulpturen, med arkitektonisk inspirerede elementer.
Formålet for mig er at se hvad fortidige spor af denne slags kan betyde for min nutidige skulpturtænkning, og at arbejde med konstruktionen i hvilken jeg ønsker at møde det historiske i en teknisk iscenesættelse, med det formål at skabe ny rum.


Architectural sculptures

This are a sort of construction-process/play where I bring elements inspired by the architectural world together with lyric pieces made by me according to a specific method.
The method to make these, which I do not know the use of long a head, consist of several stages in which the founded raw-stone is made from the fantacy that it belongs to an ancient monument/building as a broken piece teared off this. The two representatives from the present time and from the history are now brought together in a new context.

>>