Fortællingssten

Repræsenterer den oprindelige, poetiske og intuitive side af min skaberglæde. I den øjeblikkelige formningsproces er jeg ikke fuldt bevidst om udtrykkets dybere mening, og selv lang tid efter kan jeg blive overrasket over dets symbolsprog.


Storytelling-stones

These represent the original lyric side of my intuitive forming process. The story can be started from a theme set by the receiver, or by my self.

Menneskeæder, 1995, 175x120x90cm, granit (Hedegårdsparken, Brønderslev)
>>