Om mig

Jeg begyndte at tage skulpturen og arbejdet med denne alvorligt omkr. 1983 i København. Min baggrund var ellers inden for handel, kontor og regnskab indtil 1982.
Min nysgerrighed for at afsøge og forstå skulpturens væsen drev mig derfra videre bl.a. til en akademisk uddannelse i dette, som billedhugger. I dag bor og arbejder jeg i et nedlagt savskæreri i nærheden af Odense.
Betydningen af naturens skønhed og dens kræfter, og med stenen som et fundamentalt element for livet på jorden gjorde formentlig mit valg; at stenen blev mit foretrukne råstof til mine billeder. En anden grund til mit valg er også den omstændighed at jeg i min tilværelse i København ofte har taget turen over sundet til Sverige hvor jeg fandt naturen meget fascinerende. Ved at vandre rundt, eks. i skovene, kunne jeg ofte være omgivet af blotlagte klipper eller stykker af disse stikkende op af jorden og i min fantasi lade dem udgøre det for eventyragtige gestalter midt i et spil hvor handlingen og sceneskift afhang af ”vind og vejr”, altså sol, mørke, regn mm.. I flere år var jeg hovedsagelig optaget af mine ”fortællings-sten”, også foranlediget af ovennævnte.
Jeg blev senere også optaget af de komponenter som indgik i den gamle industriproces, som blev fremstillet som godt håndværk. Omsat og iscenesat af min fantasi blev inspirationen fra disse komponenter til mine semi-funktionelle objekter. Fra omkring 1994 begyndte jeg mere bevidst at se skulpturen som en arkitektonisk størrelse eller et aspekt af denne. Siden da har jeg med jævne mellemrum vendt tilbage til arbejdet med mine arkitektoniske fantasier. At jeg i den senere tid er blevet mere og mere bevidst om at jeg, måske i første omgang uvidende, blander disse tre temaer i en eller anden grad er jeg blevet fortrolig med, og accepterer.

About me


My serious interest and work with sculptures goes back to 1982 in Copenhagen, with a background in accounting-business. The curiosity for searching and understanding the expression of sculpturing pushed me forward and led me for the time being to an academic education in fine art. Today I live and have my workshop in a former sawmill near by Odense in the island Funen.
The order and “beauty” of nature, much greater than me, and as the stone as its basic element of earth became one of the reasons for my choice of materials. Another reason for my choice was the fact that one of my great fascinations is the landscape in Sweden.
There I spent a lot of time, when I lived in Copenhagen, walking around ex. in the woods, finding myself surrounded by stones and blocks shaped like creatures from a fairy-tale, just raised from the ground/soil. The whole scenery look like a play and the stage was set by the sun, rain etc.
For many years I was occupied mainly with making storytelling-stones, often with a smooth surface.
Later on I was inspired from old traditions of crafts, as functional parts in machinery. In my imagination and with the intention of creating motion it was translated into objects which I called semi-functional. I have seen the sculpture as a building or as an aspect of it around the year of 1994 and until to day. I am aware of the fact that these 3 themes more or less can appear in some of my later sculptures.