Fødselsår: 1948

Arbejdsområde: Billedhugger

Uddannelse: Det Fynske Kunstakademi 1985-90

Debut: Vestfyns censurerede udstilling, Assens 1986

Udvalgte Udstillinger:

Charlottenborgs Forårsudstilling, København 1989.
 

Kunstnernes Sommerudstilling, Tistrup 1990.

"Skulptur i Ribe", gadeudstilling i Ribe 1991.

Kunstgården, Bogense 1992.

"Nordisk Skulptur", parkudstilling i Odense 1993.

"Terra Incognita", Kiev 1994

"Den røde Tråd", gadeudstilling i Slagelse 1994.

Jubilæumsudstilling, Filosofgangen Odense 1995.

"Byen og Skulpturen", gadeudstilling i Randers 1995.

Skulpturbiennale, Palæfløjen Roskilde 1996.

Parkudstilling, Brønderslev 1996.

Udstilling, Løgumkloster By 1996.

Parkudstilling, Kongens Have i København 1996.

Billedhuggersamfundets parkudstilling, Hollufgård Odense 1996.

Skulpturparkudstilling, Nørre Åby 1998.

Udstillingsbygningen Filosofgangen, Odense 1998.

Parkudstilling, Kongens Have i København 1998.

Innenministerium Schleswig-Holstein, Kiel 1998.

Kunstnernes Hus, Århus 1998/99.

"Dualitet" Museen im Kulturzentrum/Skulpturenpark, Rendsburg 1999.

"Dualitet" Hollufgård og Odense 1999.

Antiquarium Gallery, Omaha USA 1999.

"Døde sjæle - i et arkitektonisk stenlandskab" separatudstilling

Udstillingsbygningen Filosofgangen, Odense 2000.

Morud Kunstdage, Langesø-Morud 2002

”Ølgod by og rum” uden- indendørsudstil., Ølgod 2002

”Skulpturer på Lerchenborg”, Kalundborg 2002

Parkudstilling Kongens Have, København 2002

”Farver i parken”, parkudstilling Hollufgård, Odense 2003

”Grafens skygge”, Kirsten Kjærs Museum, Thisted 2004

Udstill. på Skagen Odde Naturcenter 2004

”Tråd – Linie” symposieudstill., SAK Svendborg 2004

”Tid” BKF-Fyn-udstill., SAK Svendborg 2004

”Skulpturer i galleri X”, Rungsted 2004

”Samtale” parkudstill. Kgs. Have, København 2004

Om H.C Andersens eventyr, Filosofgangen, Odense 2005

”Skulpturer i 100 år”, uden- indendørsudstill. Ølgod 2005

Galleriazero, Barcelona 2005

Rundetårn, jubilæumsudstill. danskbilledhug.samf., København 2005

Renæssance og Nutid-skulpturudstill. Masnedøfort – Vordingborg 2006

Decemberudstilling, galleri Sulegården, Assens 2006

Kraftquelle-/Mysterium-der Stein, soloudstill. i Galerie Mönchentor, Rostock 2007

Ølgod skulpturudstill, Dansk Billedhuggersamfund 2007            

Skulpturbiennale, Kgs. Have, København 2008                     

Marsvinsholms Skulpturpark, Sverige 2008                           

Hyldespjældet, Albertslund 2008                                             

Separatudstill., Sulegården, Assens 2009                                   

Separatudstill.,Krusmølle,Åbenrå 2010 

Fyns Kunstmuseum, Kulturnat, Odense 2010 

Efterårsudstill. "Den Ny", Filosofgangen, Odense 2010 

Miniature XVIII, galleri Sulegården, Assens 2011 

"Artpark 2012", Hollufgård, Odense 2012

Miniature XX, Galleri Sulegaarden, Assens 2013 

Efterårsudstilling, Galleri Sulegaarden, Assens 2014 

"Hvorfor? / Why?", International skulpturudstilling, Ølgod 2015 


Symposier:                                                                                            

"Tråd – Linie" symposium Hollufgård, Odense 2004.
Gallaktiske Livsformer, symposium Hollufgård, Odense 2007.
Terra Incognita symposium, Kiev 1994.
Eksperimenterende skulptursymposium Hollufgård, Odense 1997.
"Dualitet" en europæisk dialog, Hollufgård, Odense 1999.
"Tilsynekomster" Hollufgård, Odense 2015.


Øvrigt:

Medlem af:
Fyns Billedhuggerværksteder Hollufgård.
Billedkunstnernes Forbund.


Studierejser til:
Sovjetunionen 1989.
Italien, Cararra 1990.

 


English CV:


Born: 1948

Memberships:
Association of Danish Visual-artists (BKF)
Funen Sculptor Workshops and Exhibiting-group-Hollufgaard
Society of Danish Sculptors
Danish Visual-artists Union(DBF)

Study tours:
Sovietunion 1989
Italy 1990
U.K. 1991

Workshops/symposiums:
Stone-symposium "Terra Incognita", Kiev, Ukraine 1994
Experimental sculpturesymposium "Mediterania-DK",
Hollufgaard, Odense 1997
"[duality]" an european dialog, K.E.R.N. (Germany) - FUNEN, Hollufgaard 1999
"tråd-line" Symposium, Hollufgaard, Odense 2004
"Galaxy lives" Symposium, Hollufgaard, Odense 2007

Exhibitions ( selections ):

Charlottenburg, Copenhagen, DK - 1989
Summerexhibition, Tistrup, DK - 1990
Sculpture in the city, Ribe, DK 1991
Gallery Kunstgården, Bogense, DK 1992
Nordic Sculpture, Odense, DK 1993
The Leitmotif, Slagelse, DK  1994
Terra Incognita, Kiev, Ukrania  1994
The City and the Sculpture, Randers, DK  1995
Sculpturebiennale, Roskilde, DK  1996
Rosenburg/Kings garden-outdoor, Copenhagen, DK 1996
Departm. of Interior Schleswig-Holstein, Kiel, Germany 1998
Duality , Rendsburg, Germany 1999
Gallery Antiquarium, Omaha, USA  1999
Death Souls, sole-exhibition, Odense, DK  2000
Sculptures in Lerchenburg, Kalundborg, DK  2002
Colours in the Park, Odense, DK  2003
The shadow of the Graph, Thisted, DK 2004
Dialogue Kings garden-outdoor, Copenhagen, DK  2004
Galleriazero summershow, Barcelona, Spain  2005
Rundetårn, Copenhagen, DK  2005
Renæssance and present time, Masnedø-fort, Vordingborg-DK - 2006
Kraftquelle-/ Mysterium der Stein, sole-exhibt., Mönchentor Gallery, Rostock-D, 2007
"Ølgod skulpturudstill", Danish Sculptorsociety, Ølgod DK 2007 "Skulpturbiennale", Kgs. Have, Copenhagen DK 2008            "Marsvinsholms Skulpturpark", Sweden S 2008                    "Hyldespjældet", Albertslund, Copenhagen DK 2008                      Separate exhibition, gallery Sulegården, Assens DK 2009             Separate exhibition, Krusmølle, Åbenrå DK 2010                                 "Fyns Kunstmuseum", "Kulturnat", Odense DK 2010                        Autumn exhibition "Den Ny", "Filosofgangen", Odense DK 2010           Gallery "Kunstcentrum", Silkeborg DK fra 2011                             "Miniature XVIII", gallery "Sulegården", Assens DK 2011                "Artpark 2012", "Hollufgård", Odense DK 2012